Infiltratie en Regenwatergebruik

Infiltratie

Steeds meer gemeenten verbieden bewoners van nieuwbouwwijken om regenwaterafvoeren aan te sluiten op de riolering. In plaats daarvan verplicht men de bewoners om de regenwaterafvoer af te koppelen en het regenwater binnen de perceelgrens te infiltreren in de ondergrond of te lozen op oppervlakte water. Bovengrondse afvoeren moet inspecteerbaar zijn. Hiervoor worden vaak lijnafwateringsgoten gebruikt. Ondergrondse infiltratie kan eenvoudig worden aangelegt met bijvoorbeeld Rainbox infiltratiekratten of infiltratietunnels. Belangrijk hierbij is een zandvanger. De zandvanger scheidt kleinere deeltjes van het regenwater. Hierdoor neemt de levensduur van de infiltratievoorziening aanzienlijk toe.

Tijhaar kan u adviseren bij de keuze voor het beste infiltratiesysteem. 

Regenwatergebruik

In en rondom huis zijn wordt er veel drinkwater verbruikt. Er zijn echter ook toepassingen waarbij niet persé drinkwaterkwaliteit nodig is. Door regenwater te gebruiken voor het doen van de was en het besproeien van de tuin kunt u al een aanzienlijke besparing behalen op het gebruik van drinkwater.

De betonnen combitank van DYKA heeft een standaard inhoud van 2500 ltr, maar is eenvoudig uit te breiden met koppelbare units van nogmaals 2500 ltr. Kortom voldoende voor ieder huishouden, maar ook voor professionele gebruikers toepasbaar.

Tijhaar kan u adviseren bij de keuze voor het beste drinkwaterbesparingsysteem.